Branschföreningen Svensk Fordonsanpassning

Innovativa produkter och tekniskt försprång

Sverige ligger långt framme internationellt när det gäller hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar. Det har konstaterats av bland annat Exportrådet och Hjälpmedelsinstitutet. Man har fastställt att våra svenska produkter är innovativa och har ett tekniskt försprång jämfört med andra lösningar på många andra marknader.

På längre sikt verkar BSFs medlemmar således för att etablera produkter och lösningar avsedda för anpassning av bilar som en ny stark och framgångsrik svensk exportbransch.