Bakgrund

Sverige var bland de första i världen att bygga om och anpassa bilar för människor med funktionsnedsättning
Sedan det nuvarande bilstödet infördes 1988 har branschen blivit allt mer etablerad. Årligen anpassas ca: 1800 bilar i landet. De flesta anpassningar som görs finansieras av Försäkringskassans Bilstöd. Medlemsföretagen är utspridda på ca: 15 platser i Sverige från norr till söder. Branschföreningen har kontinuerlig kontakt med olika myndigheter såsom Transportstyrelsen, Trafikverket och Försäkringskassan för att hålla sig uppdaterade på förändringar och nya lagkrav som påverkar medlemmarnas arbete. Föreningen verkar också för att påverka beslutsfattare i den mån det är möjligt.
 
Anpassningar idag, framtidens standard
Då våra kunder har andra behov än den genomsnittliga nybilsköparen, så blir bilar som byggts om hos något av våra branschföretag mer välutrustade än de var när de rullade av tillverkningsbandet. Bland våra medlemmar så var det vanligt att utrusta bilar med farthållare, elektriska fönsterhissar, fjärrstyrda bakluckor och skjutdörrar långt innan dessa anordningar gick att beställa som originalfunktioner hos biltillverkarna. -Vem vet? Om några år kanske elektriska solskydd och joystick-styrning är självklara standardfunktioner i nya bilar.
 
Idag är branschföretagen sårbara genom att verksamheten ständigt är utsatt
Utvecklingen inom fordonsindustrin ställer höga krav på branschföretagens kompetens och utrustning i våra verkstäder. Att ständigt hålla sig uppdaterad kring samtliga märken på marknaden i små byggnationsvolymer är kostnadsdrivande, då ingen byggnation är den andra lik. Detta är givetvis stimulerande och något som bidrar till att vi som valt att arbeta i den här branschen älskar det vi gör, men det är också en utmaning när det kommer till beräkning av tidsåtgång etc. Vidare är det ständigt föränderliga Bilstödet något som försvårar långsiktiga satsningar och investeringar. Bilstödets nuvarande  kortsiktighet verkar hämmande för den framtida produktutvecklingen inom branschen.